Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suunnittelu

Yhdessä suunniteltu alumiiniprofiili

Parhaan mahdollisen lopputuloksen takaa hyvä suunnittelu, joka käynnistyy kartoittamalla ja kirjaamalla asiakkaan tarpeet ja vaatimukset tuotteelle. Asiakas saa käyttöönsä laajan ammattitaitomme esimerkiksi mekaniikka- ja kokoonpanosuunnitteluun sekä tuotekuvien ja 3D-mallien luomiseen. Alumiiniprofiilien suunnittelussa teemme aina läheistä yhteistyötä ja käymme vuoropuhelua asiakkaan kanssa.

Suunnittelulla varmistetaan tarvittavan materiaalin määrä, tuotteen toimivuus ja tuotannon tehokkuus. Nykyaikaisella työkalutekniikalla pystytään toteuttamaan yhä monipuolisempia alumiiniprofiileja. Oikean suunnittelun ja innovatiivisten ratkaisujen avulla kehitetään lopputuote, joka säästää myös kustannuksia.

Asiakas voi halutessaan olla mukana kaikissa alumiiniprofiilin suunnittelun vaiheissa. Näin puhumme koko ajan samaa kieltä ja suunnittelun lopputuloksena on korkealuokkainen, asiakkaan vaatimukset viimeistä piirtoa myöten täyttävä alumiiniprofiili.

Mitä alumiiniprofiililta vaaditaan?

Valmistamme 90 % alumiiniprofiileistamme asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnittelijamme ja/tai myyntineuvottelijamme käyvät yhdessä asiakkaan kanssa läpi profiilille asetetut vaatimukset pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Millaisissa lämpötiloissa tai olosuhteissa alumiiniprofiilia käytetään? Mikä on toimitusmäärä ja -aikataulu? Mitä erityisvaatimuksia tuotteelle on? Tarvitaanko esimerkiksi anodisointia tai maalausta? Millaiset mallikappaleet asiakas tarvitsee?

Alumiiniprofiilien suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon heti alusta alkaen sekä profiilin valmistettavuus että tuotteen ulkonäölliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Siksi saumaton yhteistyö asiakkaan ja suunnittelijan välillä on erittäin tärkeää.

Suunnittelijoillamme on vahva kokemus ja monipuolinen alumiiniosaaminen; he tietävät tarkoin, kuinka ympäristöolosuhteet vaikuttavat alumiiniprofiilin valintaan ja mahdollisesti tarvittaviin pintakäsittelyihin. Profiilin pinnoitus esimerkiksi anodisoimalla antaa lisäsuojan vaativiin käyttökohteisiin, joissa olosuhteet ovat tavallista ankarammat.

Muistilista

Tarjouskäsittelyn helpottamiseksi olisi hyvä saada heti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa mahdollisimman paljon tietoa halutusta tuotteesta – esimerkiksi:

  • profiilipiirustus PDF-, DWG- tai DXF -muodossa, myös käsin tehty hahmotelma riittää
  • alumiiniprofiilin käyttötarkoitus
  • mahdollinen pintakäsittely ja alumiiniprofiilin näkyvät pinnat
  • toiminnan kannalta tärkeät mitat
  • seostiedot
  • toimituspituus
  • tilauseräkoko ja vuosikulutus
  • asiakkaan yhteystiedot.

Alumiiniprofiilin suunnitteluun voit hakea inspiraatiota ja vinkkejä Mäkelä Alun Alumiiniprofiilit -julkaisusta. Löydät suunnitteluoppaan sivulta 7. Suoraan esitettä selailemaan pääset Issuu-tilillämme.

Työkalut

Kun alumiiniprofiilin ominaisuudet on määritelty, suunnitelmat siirtyvät paperilta CAD-suunnitteluun. Meillä profiilisuunnittelu tehdään nykyaikaisilla välineillä ja uusimmilla CAD-ohjelmistoilla, joiden tuotos voidaan siirtää sähköisessä muodossa myös asiakkaan käyttöön. Tarvittaessa tuotteen visuaalista ulkonäköä voidaan simuloida 3D-mallinnuksella ja tuottaa mahdollisimman aito kuva lopputuotteesta.

Asiakkaan tukena on profiilisuunnittelijoidemme vahva ammattitaito ja pitkä kokemus. He pystyvät hyödyntämään alumiiniprofiilin erinomaista muovattavuutta, rakentamaan erilaisia liitostapoja sekä valitsemaan oikean seoksen ja pinnoituksen kuhunkin käyttökohteeseen. Suunnittelijamme ovat myös hyvin kustannustietoisia, sillä he ovat tottuneet tekemään tiivistä yhteistyötä sekä myyntipalvelumme että asiakkaan kanssa.

Aineistot ja mallikappaleet

CAD-suunnittelun jälkeen asiakkaalle voidaan toimittaa sähköisessä muodossa joko perinteinen 2D-kuva tai tarvittaessa 3D-mallinnuskuva. Asiakas saa aina suunnitellut aineistot sekä mallikappaleet käyttöönsä. Halutessaan asiakas voi pyytää myös profiilia vastaavan 3D-tulostetun muovimallin, jota hän voi testata omassa lopputuotteessaan. Näin varmistetaan alumiiniprofiilin toimivuus ennen varsinaisen työkalun tilaamista.

Tuotantotyökalun saavuttua työkaluhuoltoon sille tehdään tuotantoa varten tarvittavat valmistelut. Mikäli asiakas on tilannut mallit profiilista, onnistuneesta koeajosta toimitetaan mallikappaleet. Mallikappaleiden poikkileikkausmitat ovat profiilikuvan mukaisia. Koeajon luonteen vuoksi pinnan laatu ja profiilin lujuusarvot saattavat poiketa sovitusta, siksi myös mallikappaleiden pintakäsittelyä tulisi välttää.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä suunnittelusta tai työkaluista, voit kysyä lisää myyjiltämme.

Ota yhteyttä

    Kysy, kerro, pyydä tarjousta tai ehdota tapaamista!