Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus

Tavoitteena maailman vähäpäästöisin alumiiniprofiili

Vastuullisuus on juurtunut syvään kaikkeen toimintaamme. Se kattaa ympäristöön, talouteen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät toimet. Nämä periaatteet ovat ohjanneet meitä alusta alkaen.

Vastuullisuus ei ole meille vain sana, vaan se ilmenee päivittäisissä, konkreettisissa toimenpiteissä, joilla teemme siitä todellisuutta – joka päivä. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoden 2025 loppuun mennessä omassa tuotannossa ja sisäisessä logistiikassa.

Yritysvastuuraportti

Kerromme yrityvastuuraportissamme seikkaperäisesti kaikista vastuullisuustoimistamme. Tutustu raporttiimme täällä: Mäkelä Alu Oy Yritysvastuuraportti 2023.

Videolla hallituksen puheenjohtajamme Petri Mäkelän ajatuksia vastuullisuudesta.

Ihmiset

Pidämme huolta ihmisistä

Ylläpidämme työyhteisöä, jossa työntekijämme voivat hyvin, tuntevat olonsa turvalliseksi ja kokevat, että heillä on hyvä olla töissä. Osaamisen varmistaminen on tärkeää, sillä sujuva arki työyhteisössä on tae työssä viihtymiselle, korkealle asiakastyytyväisyydelle, toimitusvarmuudelle ja työturvallisuudelle.

Meillä turvallisuushavaintojen teko on tehty mahdollisimman helpoksi ja korjaavien toimenpiteiden etenemistä pystyy jokainen seuraamaan. Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa kehitysehdotuksia. Sitoudumme Nolla tapaturmaa -ajatteluun. Meille on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti.

Henkilöstöllä on käytössä kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut, jotka sisältävät lakisääteisen ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan lisäksi laajat sairaanhoitopalvelut. Kaikilla työntekijöillämme on voimassa työajan vakuutuksen lisäksi Mäkelä Alun ottama vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

mäkelä_alu_hyvä_työpaikka

Ympäristö

Konkreettisia tekoja

Kaiken tekemisemme ydin mahtuu kahteen sanaan: planeettakestävyydestä huolehtiminen. Keskeisimpiä tavoitteitamme ovat maailman vähäpäästöisimmän alumiiniprofiilin valmistaminen pintakäsiteltynä tai ilman sekä hiilineutraalius oman tuotannon ja sisäisen logistiikan osalta vuoteen 2025 mennessä.

Tuotannossamme hyödynnämme lämmöntalteenottoa sekä investoimme tuotannon sähköistämiseen ja nestekaasun korvaamiseen muilla, vähähiilisillä energiajärjestelmillä. Vuodesta 2005 lähtien olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme (portilta asiakkaan portille) 51 % tuotettua alumiinitonnia kohden. Omassa valimossamme valmistetun kierrätysalumiiniaihiomme pienet päästöt (2,01) kertovat, että olemme onnistuneet tehostamaan omien prosessiemme toimintaa ja energiankäyttöä. Primäärialumiinimme (5,67) pienet päästöt kertovat, että olemme onnistuneet valitsemaan juuri ne maailman puhtaimmat alumiinintoimittajat, jotka käyttävät valmistukseen enimmäkseen vesivoimaa.

Kuvassa Lappajärvi Lakeaharjulta kuvattuna. Kuva: Tapio Niemi

yritysvastuu_ympäristö_kuva_tapioniemi_mäkeläalu

Vastuullisuus

Lue lisää vastuullisuuteen liittyvistä artikkeleistamme 

25.1.2024

28.11.2023

22.11.2023

18.9.2023

Ota yhteyttä

    Kysy, kerro, pyydä tarjousta tai ehdota tapaamista!