Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ansvar

Certifikaten bevisar ansvarsfullheten

Ansvarsfullhet är en del av vår verksamhet varje dag. Som bevis på detta har vi beviljats bland annat certifikaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och GSB. Certifikaten visar att vi utför systematiskt arbete för bland annat miljön, de anställdas säkerhet samt produktionens kvalitet och säkerhet.

Alla våra produkter finns tillgängliga med CE-märkning. Vid behov kan kunderna också beställa de vanligaste kvalitetsintygen från oss. Kvalitet är ett viktigt tema för oss. Vi vill försäkra oss om att den produkt som kunden beställt är felfri och utför därför kvalitetsarbete och -uppföljning kontinuerligt. Du hittar alla intygen i vår materialbank.

Corporate Responsibility Report

I vår hållbarhetsrapport berättar vi i detalj om alla våra hållbarhetsinitiativ. Läs vår rapport här: Mäkelä Alu Oy Corporate Responsibility Report 2023.

Se vår styrelseordförandes tankar om ansvar i videon.

Miljö

Konkreta gärningar

Vi vill bedriva miljövänlig verksamhet, och även våra kunder är mycket intresserade av miljökonsekvenser. I vår produktion strävar vi hela tiden efter mer hållbara förfaringssätt. Ett exempel på detta är den så kallade gröna stocken AluPure som tillverkas i vårt eget gjuteri av återvunnet aluminium.

Vi utvecklar utnyttjandet av spillvärme i vår produktion så att den värme som alstras i processerna inte ska gå till spillo utan används till exempel för uppvärmningen av produktionslokalerna. Vi har även börjat testa egen energiproduktion genom att montera de första solpanelerna i fabriksområdet.

vastuullisuus-iso

Kvalitet

Mäkelä_alu_profiilit

Hela produktionsprocessen kontrolleras

Våra kunder har vant sig vid felfria slutprodukter med jämn kvalitet. Vår kvalitetskedja börjar i den första kontakten med kunden och sträcker sig till den produkt som levereras till kunden. Kvalitetsarbetet är ännu mer proaktivt när processen kan styras med hjälp av statistiska kvalitetsverktyg. I vårt kvalitetsarbete utnyttjar vi ISO 9001-systemet.

Kvalitetskontrollen av själva produkten genomförs under arbetsmomentet där kvaliteten av den aktuella processen bäst kan påverkas. Profilens tvärsnittsmått och yta granskas vid pressningsskedet och kvalitetskontrollen och mätningarna av lackeringen och anodiseringen omedelbart efter ytbehandlingen. Vi utvecklar processerna kontinuerligt, och kvalitetssystemet blir aldrig helt färdigt.

Vårt kvalitetslaboratorium granskar bland annat kvaliteten av ytbehandlingen och materialet samt profilens måttkonstans. Vår helhetskvalitet innebär att vi även följer upp vidareförädlingskvaliteten.

Ansvar

Läs mer i våra artiklar om ansvarsfullhet.

06.02.2024

28.11.2023

22.11.2023

18.09.2023

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.