Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historia

Den dynamiska 80-åriga familjeföretaget

Fredrik ”Reeti” Mäkelä var 20 år gammal när han år 1937 förverkligade sin dröm om ett eget företag.

Den tekniskt begåvade Fredrik förutsåg kommande behov och förändringar, och utvecklade ständigt produkter och produktion efter dessa. Från blekplåt gick han över till förtenning av mjölkkannor, spisar, ventilationssystem och takplåtar. I sin marknadsföring litade han på personliga kontakter. Under årtiondenas lopp tog företaget tag i nya strömningar och investerade modigt, till och med vid ekonomisk kris. För att garantera fortsättningen utbildades personalen och deras välmående togs hand om. Familjeföretagets mod och företagsamhet skapade en framtid inte bara för Mäkelä Alu, utan också för människorna i regionen.

Företagsråd Esko Mäkeläs karriär började år 1962 i företaget hans far Fredrik Mäkelä skapat. Produktionen utvecklades i en ny riktning år 1965 när företaget började tillverka tak- och väggprofiler. Under profilverksamheten levererades stora helheter till Sovjetunionen, bl.a. Till Kostamus-projektet.

Under en företagvisit i Norge i början på 1980-talet bekantade sig Esko med ett pressverk för aluminium. Tanken om att skaffa ett sådant grodde, och så startade produktionen av aluminiumprofiler i början av 1990-talet. Ur affärsverksamheten med aluminium har det nationellt betydande aluminiumklustret LA Alucenter utvecklats, och med i dess verksamhet finns ett flertal vidareförädlingsföretag.

Mäkelä Alus historia fortsätter nu redan i en tredje generation, då Petri Mäkelä fungerar som styrelsens ordförande.

Samarbete och internationalitet

En väsentlig del av Mäkelä Alus verksamhetsprinciper är samarbete och internationalitet. Bakom de hållbara samarbetsförhållandena finns en vilja att lyssna på kunderna och ständigt utvecklas. Vi reagerar snabbt på situationer och söker tillsammans flexibla lösningar. Kostnadseffektiviteten gör inhemsk produktion möjlig. Rötterna till vår internationalisering är från 40 år tillbaka och i dag exporteras nästa 40 % av våra produkter. De viktigaste exportländerna är de nordiska länderna, de baltiska länderna och Tyskland. I vårt samarbetsnätverk finns regionala, finska och internationella samarbetspartners.

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.