Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AluDesign

Designtjänst AluDesign®

Meningen med AluDesign®-tjänsten är att i samarbete med kunden designa en så kostnadseffektiv aluminiumprofil som möjligt. Det bästa slutresultatet uppnås om vi får delta i produktdesignen redan i ett mycket tidigt skede, gärna redan från den första idén.

För oss är det viktigt att kunder som beställer aluminiumprofiler av oss får exakt sådana profiler som de behöver. Som vår kund får du yrkeskunnig hjälp med bland annat mekanik- och sammansättningsdesign samt med att skapa produktbilder och 3D-modeller. Med hjälp av AluDesign®-tjänsten kan vi också effektivera tillverkningen och sammansättningen samt optimera användningen av material.

Via vårt nätverk av yrkeskunniga underleverantörer är även nödvändig vidareförädling möjlig på ett mycket kostnadseffektivt vis.

Så här fungerar det

Med tjänsten AluDesign® tillhandahålls kunden profiler som är avsedda för kundens särskilda behov tack vare att en expert inom profildesign har deltagit i till exempel fastställandet av en lämplig aluminiumlegering och profilens ytbehandling. Innan designarbetet inleds utreder vi tillsammans kundens behov av profiler och vilka krav som ställs på profilerna. Kunden kan ha en idé om sin produkt eller även ett färdigt utkast. Profilen planeras med ett CAD-program. Kunden kan använda de färdiga produktbilderna i planen.

Intresserad? Ta kontakt med vår försäljning och berätta vad du behöver!

 

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.