Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uutiset, Vastuullisuus, Ympäristö

Mäkelä Alun alumiiniprofiili on ympäristöystävällinen valinta

Hiilikädenjälki nousee tärkeäksi kriteeriksi ostopäätöksissä lähivuosina. Päästöjen vertailu osoittaa, että Mäkelä Alun valitsemalla voit vaikuttaa merkittävästi yrityksesi toiminnan ympäristöystävällisyyteen.

Mäkelä Alulla on huomattu selkeä muutos siinä, mikä asiakkaita kiinnostaa valinnoissaan. Enää ei kysytä vain, mitä tuote maksaa, vaan myös, mitkä ovat sen valmistuksen päästöt. Muutos alkoi muutamia vuosia sitten, ja tahti näyttää vain kiihtyvän.

– Takavuosina asiakas saattoi kysyä, että onhan käyttämämme alumiini primäärialumiinia eikä sisällä kierrätettyä materiaalia. Nyt moni toivoo mahdollisimman pientä primääriprosenttia tai haluaa käyttää alumiiniprofiileissaan nimenomaan omassa valimossamme valmistettavaa kierrätysalumiinia, kertoo Mäkelä Alun EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja.

Päästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen on panostettu Mäkelä Alulla vuosia, jo paljon ennen kuin ympäristöasiat ja hiilidioksidipäästöt nousivat kaikkien huulille. Muutama vuosi sitten päästöistä tehtiin tarkka selvitys, mistä julkaisimme hiljattain artikkelin

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yrityksen oman tuotannon päästöt on pudotettu alle puoleen, vaikka volyymi on samaan aikaan kasvanut.

– Ympäristöystävällisyyteen satsaaminen ei siis ole meille uutta, mutta vasta nyt siitä huomataan puhua ääneen. Voimme ylpeinä tarjota asiakkaillemme alumiiniprofiilia, joka kuuluu maailman puhtaimpiin ja on tuotettu kaikilla kriteereillä vastuullisesti, sanoo Mäkelä Alun hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä.

 

Hiilikädenjälki kertoo valintojen ympäristövaikutuksesta 

Uutta on kuitenkin yksi käsite, jonka käyttöä yrityksissä vasta opetellaan. Se on hiilikädenjälki.

Hiilikädenjälki on uudenlainen tapa lähestyä tuotteen tai toiminnan päästöjä ja valintojen ympäristövaikutuksia. Sillä on suora yhteys hiilijalanjälkeen.

  • Hiilijalanjälki kertoo, paljonko tuotteesta tai toiminnasta aiheutuu kasvihuonepäästöjä.
  • Hiilikädenjälki kertoo, paljonko yrityksen tarjoama ratkaisu pienentää toisen yrityksen eli asiakkaan hiilijalanjälkeä. Se kertoo siis tuotteen positiivisesta ilmastovaikutuksesta johonkin toiseen verrattuna.

– Hiilikädenjälkeä ei lasketa itseä vaan asiakasta varten. Mitä pienempi on yrityksen hiilijalanjälki, sitä suuremman hiilikädenjäljen se voi asiakkaille tarjota, kuvaa Venesoja.

Oman toimintansa ympäristöystävällisyyttä voi lähteä tarkastelemaan pyytämällä raaka-aineentoimittajaltaan vahvistetut tiedot päästöjen määrästä ja vertaamalla niitä muiden toimittajien lukemiin. Näin voi suoraan laskea, paljonko raaka-aineen toimittajan valinnalla voi vaikuttaa oman toimintansa ympäristövaikutuksiin ja hiilijalanjälkeen.

 

Näin ison hiilikädenjäljen Mäkelä Alun asiakas saa

Kun verrataan Mäkelä Alun käyttämän alumiinin valmistamisen päästöjä maailman ja Euroopan keskiarvoihin, puhutaan suurista luvuista ja erittäin merkityksellisistä ympäristövaikutuksista.  

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Tarkastelussa käytettävä yksikkö (tn CO2e/t) kertoo, montako hiilidioksidiekvivalenttitonnia syntyy, kun valmistetaan tuhat kiloa tarkasteltavaa tuotetta.

 

Mäkelä Alun hiilikädenjälki (yksikkönä tn CO2e /t) 

  • Mäkelä Alun oma kierrätysalumiini 1,01 / kaikki maailmassa käytössä oleva alumiini (kierrätetty ja primääri) keskiarvo 15,9 > hiilikädenjälki 14,89
  • Mäkelä Alun oma kierrätysalumiini 1,01 / Euroopassa käytetyn primäärialumiinin päästökeskiarvo 8,7 > hiilikädenjälki 7,69
  • Mäkelä Alun oman kierrätysalumiinin päästö 1,01 / Euroopassa tuotetun primäärialumiinin päästökeskiarvo 6,7 >hiilikädenjälki 5,69
  • Mäkelä Alun ostaman primäärialumiinin päästö 6,36 / globaali primäärialumiinin päästökeskiarvo 15,9 > hiilikädenjälki 9,54
  • Mäkelä Alun ostaman primäärialumiinin päästö 6,36 / Euroopassa tuotetun primäärialumiinin päästökeskiarvo 6,7 > hiilikädenjälki 0,34

Että luvut olisivat helpommin ymmärrettävissä, niin esimerkkinä voidaan todeta, että valitsemalla tuhat kiloa Mäkelä Alun kierrätysalumiinia Euroopassa tuotetun primäärialumiinin sijaan säästetään hiilidioksidipäästöjä 5,69 tonnia. Se vastaa henkilöauton noin 37 000 kilometrin ajomäärän päästöjä. 

Tai valitsemalla tuhat kiloa Mäkelä Alun primäärialumiinia muulla maailmassa tuotetun primäärialumiinin sijaan säästetään hiilidioksidipäästöjä 9,54 tonnia. Se vastaa henkilöauton noin 63 000 kilometrin ajomäärän päästöjä. 

Jos koko viimevuotinen tuotantomäärämme olisi valmistettu primäärialumiinista, pelkästään raaka-aineen valintamme olisi säästänyt hiilidioksidipäästöjä 190 800 tonnia muualla maailmassa käytettyyn primäärialumiiniin verrattuna.  Tämä vastaa noin 62 700 henkilöauton vuosipäästöjä 20 tuhannen kilometrin ajomäärällä.

Hiilikädenjäljen voi laskea raaka-aineen lisäksi muun muassa kuljetukselle ja profiilin valmistukselle. Mäkelä Alu on selvittänyt osaltaan kaikkien näiden vaiheiden päästöt. Vertailu esimerkiksi Euroopan keskiarvoon alumiiniprofiilin valmistuksen päästöistä osoittaa, että

  • päästöt Euroopassa (0,68) ovat yli seitsemänkertaiset verrattuna Mäkelä Alun alumiiniprofiilin valmistukseen (0,094). Pursotusprosessimme kädenjälki on siis peräti 0,586 tn CO2e per tuotettu tonni alumiinia.

 

Kumppanin valinnalla vaikutat paljon ilmastonmuutokseen

Luvut osoittavat, kuinka isoja ratkaisuja ilmaston ja ympäristön kannalta voi tehdä alumiiniprofiilien valmistajan valinnalla. Valitsemalla Mäkelä Alun alumiiniprofiilin tekee siis todellakin valinnan ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Nämä on hyvä tiedostaa ja miettiä, voiko esimerkiksi Aasiasta tuotettua alumiinia käyttävä yritys puhua toimivansa ympäristöystävällisesti.

– Erot ovat niin huikeita, että niitä on itsekin vaikea käsittää. Vaikka ne ovat meidän hyväksemme, tilanne ei tunnu hyvältä, vaan hirvittää, sanoo Petri Mäkelä.

– Maailmalla on yhä tapana rakentaa primäärialumiinin valmistus suoraan energialähteen päälle. Kirjaimellisesti tuotantolaitokset rakennetaan kivihiili- tai maakaasuesiintymän päälle. Näin tuotetaan alumiinin valmistukseen ja jatkojalostukseen tarvittava energia, hän kuvaa.

 

Hiilikädenjäljestä tulee tärkeä kriteeri ostopäätöksille

Mikä sitten on juuri viime vuosina tuonut herätyksen yrityksiin?

– Tietenkin tosiasiat, joilta ei voi sulkea silmiään eikä korviaan, sanoo Venesoja.

– Yksi muutos lienee se, että nyt hankintoja alkaa yrityksissä tehdä se sukupolvi, joka on kasvanut ilmastonmuutoksen aikana. Heidän mukanaan vaihtuvat myös arvot, joilla raaka-aineiden toimittajia valitaan. Halvin hinta ei pääse enää ohittamaan hankinnoissa vastuullisuuskysymyksiä, Mäkelä pohtii.

Hän uskookin, että muutaman vuoden kuluttua hiilikädenjälki on jo merkittävä kriteeri ostopäätöksiä tehtäessä.

Kun asiakkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota päästöihin, muuttuvat markkinat ahtaammiksi esimerkiksi Aasian halvalle alumiinille.

 

Mistä syntyy Mäkelä Alun suuri hiilikädenjälki?

Suuri tekijä on tietenkin raaka-aineemme, joka tulee vastuullisilta, pitkäaikaisilta kumppaneilta. Ostamamme primäärialumiinin valmistuksessa käytetään pääasiassa vesivoimaa.

Iso merkitys on myös omalla valimolla. Siellä tehty kierrätysalumiini hyväksytään Joutsenmerkkiä käyttävien tuotteiden valmistukseen.

Mäkelä Alun omaa tuotantoa on pyöritetty jo vuosia vihreällä sähköllä. Sen lisäksi on tehty ja tehdään koko ajan uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi ja hukkaenergian hyödyntämiseksi. Aivan lähiaikojen tavoitteena on nestekaasun käytöstä luopuminen liki täysin.

–  Tuleville vuosille on suunniteltu eri sektoreille jälleen monia toimenpiteitä, joilla päästöjä karsitaan edelleen, Venesoja kertoo.

Yrityksen tavoitteena on oman tuotannon hiilineutraalius jo vuonna 2025. 

Maapallon kuormituksen vähentämisen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen. Siinä työssä Mäkelä Alu haluaa saavuttaa yhä leveämmän kädenjäljen.

Tuoreimmat artikkelit

Arkistot

Archives

Ota yhteyttä

    Kysy, kerro, pyydä tarjousta tai ehdota tapaamista!