Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Me alulaiset, Uutiset

Huippuosaava henkilöstö on laadun tae asiakkaallekin

Meillä Mäkelä Alulla yhdeksi strategiamme kulmakiveksi on määritelty henkilöstön huippuosaaminen. Kokosimme esimerkkejä siitä, miten eri tavoin varmistamme osaamisen työyhteisössämme. Asiakkaan näkökulmasta korostuu etenkin laadun ja toimitusvarmuuden jatkuva parantaminen.

Olemme tehneet viime vuosina kovasti töitä osaamisen tunnistamiseksi ja edistämiseksi. Ja työ jatkuu yhä.

– Meillä on muun muassa otettu käyttöön osaamisen tunnistamiseen ja ylläpitoon työkalu, eräänlaiset tehtävämatriisit, joihin olemme määritelleet kullakin osastolla tarvittavat tehtävät tai osaamiskokonaisuudet. Jokaiseen tehtävämatriisissa määriteltyyn tehtävään löytyy tarkistuslista, johon on merkitty kyseisessä tehtävässä tarvittava osaaminen. Jokaiseen tarkistuslistan kohtaan laaditaan koulutusmateriaali, jonka avulla koulutus toteutetaan, kertoo HR-päällikkö Jenni Hautakangas.

Osaamisen saavuttaminen myös todennetaan, rekisteröidään ja sen vaikuttavuutta arvioidaan. Näistä edellä mainituista osasista lopputulemana on koulutussuunnitelma niin yksilö-, tiimi-, osasto- kuin lopulta ihan koko talonkin tasolla.

 

Oikealla osaamisella tähdätään sujuvaan arkeen

Osaamisen varmistaminen on tärkeää, sillä sujuva arki työyhteisössä on tae korkealle asiakastyytyväisyydelle, toimitusvarmuudelle ja muun muassa työturvallisuudelle. Eri osastoilla tämä tarkoittaa säännöllistä perusasioidenkin kertaamista.

– Pyrimme siihen, että maalarit ovat mahdollisimman hyvin koulutettuja. Koulutamme sen vuoksi säännöllisesti ja pyrimme jatkuvaan parantamiseen, kertoo pintakäsittelyn tuotantopäällikkö Vesa Saarenlaita.

Puristamolla viimeisimmässä koulutuksessa tavoitteena oli muun muassa antaa tukea päivittäiseen työhön sekä kerrata myös alumiinin puristamisen teoreettista taustaa.

– Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi 5s-menetelmää, joka on käytössä Mäkelä Alulla. 5S on työn tuottavuuden parantamiseen kehitetty menetelmä. Sen vaikutus perustuu työpaikkojen organisointiin, työmenetelmien standardisointiin sekä ei-arvoa tuottavan toiminnan ja hukan minimointiin, kertoo puristamon kehitysinsinööri Susanna Timo.

Menetelmä on tärkeä osa työtä Mäkelässä kaikilla osastoilla.

 

Tiiminvetäjien rooli on iso

Mäkelässä tiimimalli on käytössä tuotannossa lähes kaikilla osastoilla. Tiiminvetäjät saavat sisäisen perehdytyksen työhön, mutta heille tarjotaan myös ulkopuolista koulutusta.

– Tiiminvetäjät ovat tärkeässä tehtävässä, sillä heidän tehtävänsä on huolehtia, että oma tiimi pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin. Toteutimme vastikään kaikille tiiminvetäjille koulutuksen, jonka tarkoitus oli antaa lisää työkaluja arkityöhön. Haluamme luoda tiiminvetäjille hyvät edellytykset onnistua omassa työssä, sillä se on koko työyhteisön etu, Vesa Saarenlaita kertoo.

Tiiminvetäjät ovat omalta osaltaan mahdollistamassa sujuvaa arkea ja tavoitteisiin pääsemistä.

 

Kilpailukyky paranee myös asiakkailla

Laatuosastoltamme kaksi henkilöä on juuri käynyt läpi Lean Six Sigma Green belt -koulutuskokonaisuuden. Lean Six Sigma on systemaattinen menetelmä prosessien parantamiseen ja kehittämiseen. Se on järkevä lähestymistapa toiminnan ja tulosten parantamiseen.

– Lean Six Sigma Green belt -koulutuksessa opitaan standardoitu parantamismenetelmä prosessien kehittämiseen. Aloitimme kollegani kanssa Green belt -koulutuksen viime syksynä, ja sertifikaatit saimme helmikuun alkupuolella. Seuraavaksi samaan koulutukseen osallistuu toimihenkilöitä pintakäsittelystä ja puristamosta, kertoo EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja.

Green belt -koulutuksen jälkeen meillä on entistä paremmat valmiudet parantaa prosesseja ja näin omaa ja lopulta asiakkaidemmekin kilpailukykyä. Tehokkaat prosessit ovat kaikkien etu.

– Koulutuksessa teorian lisäksi piti toteuttaa käytännössä aito kehittämisprojekti opitun standardoidun menetelmän avulla. Projektissa jokin prosessi, jossa on ongelmia, puretaan osiin ja käydään kohta kohdalta läpi. Yksinkertaistettuna ongelman määrittelyn jälkeen kaikki tarvittava data kerätään ja analysoidaan erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Datan käsittelyssä ja analysoinnissa voidaan käyttää apuna tähän tarkoitettua ohjelmaa. Tavoitteena on löytää tilastollisesti parhaat arvot muuttujille, joilla ongelma pystytään parantamaan ja lopuksi vielä todentamaan tämä käytännössä, Venesoja tarkentaa.

Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ylläpito on työtä, joka jatkuu niin kauan kuin maailma ympärillämme muuttuu. Meillä Mäkelässä huippuosaajiksi kivutaan niin arkisten, joskus pientenkin asioiden hallinnan kuin isompien, täsmäkouluttautumista vaativien kokonaisuuksien oppimisen kautta.

Tuoreimmat artikkelit

Arkistot

Archives

Ota yhteyttä

    Kysy, kerro, pyydä tarjousta tai ehdota tapaamista!