Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Nyheter

Personal med spetskompetens är en kvalitetsgaranti även för kunden

Hos oss på Mäkelä Alu är en av hörnstenarna i vår strategi spetskompetens hos vår personal. Vi har samlat några exempel på hur vi säkerställer kompetensen i vår arbetsgemenskap på olika sätt. Ur kundens synvinkel är den ständiga förbättringen av kvalitet och leveranssäkerhet särskilt viktig.

Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att identifiera och främja kompetens.

– Vi har bland annat nyligen infört ett verktyg för att identifiera och upprätthålla kompetens, ett slags uppgiftsmatriser där vi har definierat de uppgifter eller kompetenshelheter som behövs på varje avdelning. För varje uppgift som definieras i uppgiftsmatrisen finns det en checklista där den kompetens som krävs för den uppgiften anges. Vid varje punkt på checklistan finns det utbildningsmaterial med hjälp av vilken utbildningen genomförs, säger HR-chef Jenni Hautakangas.

När kompetensen uppnås verifieras och registreras det, och dess effektivitet utvärderas. Slutresultatet av dessa delar är en utbildningsplan på individ-, team- och avdelningsnivå och i slutändan också på företagsnivå.

 

Målet med rätt kompetens är en smidig vardag

Det är viktigt att säkerställa kompetensen, eftersom en smidig vardag i arbetsgemenskapen är en garanti för hög kundnöjdhet, leveranssäkerhet och bland annat arbetssäkerhet. På olika avdelningar innebär det regelbunden repetition av grunderna.

– Vi strävar efter att lackerarna ska vara så välutbildade som möjligt. Därför utbildar vi regelbundet och strävar efter ständiga förbättringar, säger Vesa Saarenlaita, produktionschef för ytbehandling.

I den senaste utbildningen på extruderingsanläggningen var syftet bland annat att ge stöd för det dagliga arbetet och även att repetera den teoretiska bakgrunden till extrudering av aluminium.

– I utbildningen gick vi dessutom igenom 5S-metoden, som används på Mäkelä Alu. 5S är en metod som utvecklats för att förbättra arbetsproduktiviteten. Metodens effekt bygger på att man organiserar arbetsplatser, standardiserar arbetsmetoder och minimerar verksamhet som inte skapar värde samt spill, säger Susanna Timo, utvecklingsingenjör vid extruderingsanläggningen.

Metoden är en viktig del av arbetet på alla avdelningar på Mäkelä.

 

Teamledarnas roll är stor

På Mäkelä använder man teammodellen i produktionen på nästan alla avdelningar. Teamledarna får en intern introduktion till arbetet, men erbjuds också extern utbildning.

– Teamledare spelar en viktig roll, eftersom deras uppgift är att se till att deras eget team uppnår de mål som ställts upp för det. Vi genomförde nyligen en utbildning för alla teamledare, där syftet var att ge dem fler verktyg för det dagliga arbetet. Vi vill skapa goda förutsättningar för teamledarna att lyckas med sitt eget arbete, eftersom det ligger i hela arbetsgemenskapens intresse, säger Vesa Saarenlaita.

Teamledarna drar sitt strå till stacken för att möjliggöra en smidig vardag och nå målen.

 

Konkurrenskraften förbättras också hos kunderna

Två personer från vår kvalitetsavdelning har precis gått igenom utbildningspaketet Lean Six Sigma Green Belt. Lean Six Sigma är en systematisk metod för att förbättra och utveckla processer. Det är ett rationellt tillvägagångssätt för att förbättra verksamheten och resultaten.

– Lean Six Sigma Green Belt-utbildningen lär ut en standardiserad förbättringsmetod för processutveckling. Jag och min kollega påbörjade Green Belt-utbildningen i höstas och fick certifikaten i början av februari. Härnäst ska tjänstemän från ytbehandlings- och extruderingsanläggningen genomgå samma utbildning, berättar EHSQ-chef Päivi Venesoja.

Efter Green Belt-utbildningen kommer vi att vara ännu bättre rustade att förbättra processer och därmed vår egen och i slutändan även våra kunders konkurrenskraft. Effektiva processer ligger i allas intresse.

– I utbildningen skulle man förutom teori också genomföra ett riktigt utvecklingsprojekt i praktiken med hjälp av den standardiserade metoden som man lärt sig. I projektet bryter man ner en process med problem i delar och går igenom den punkt för punkt. Enkelt uttryckt definierar man problemet, samlar in alla nödvändiga data och analyserar dem med olika statistiska metoder. Man kan använda ett särskilt program för att bearbeta och analysera data. Målet är att hitta de statistiskt bästa värdena för de variabler som kan förbättra problemet och slutligen verifiera det i praktiken, förklarar Venesoja.

Att identifiera och upprätthålla kompetensbehov är ett arbete som kommer att fortsätta så länge omvärlden förändras. På Mäkelä får vi spetskompetens genom att hantera vardagliga, ibland små, saker samt lära oss av större helheter som kräver riktad utbildning.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.