Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ansvar, Miljö, Nyheter

Moderniseringen av produktionslinjen minskar CO2-utsläppen med 960 ton

Aluminiumprofiler tillverkas genom pressning från aluminiumgöt som vi också kallar stockar eller billetter. De är fasta stänger av råaluminium som värms upp i en hög temperatur i ugnar innan de passerar genom pressen. Att värma upp billetten tar mycket energi. Mäkelä Alu har tre presslinjer.

– På presslinje 3 (P3) upphettas göten för närvarande fortfarande i en gasolugn vars energiverkningsgrad är omkring 40 procent. Vi håller på att förnya första delen av P3-linjen. Den befintliga utrustningen ersätts med modern, eldriven teknik, vilket kommer att minska den årliga förbrukningen av gasol med cirka 320 ton och CO2-utsläppen med 960 ton, berättar utvecklingsdirektör Tomi Pilbacka som ledde förnyelseprojektet.

Elektrifieringen förbättrar processens energiverkningsgrad till cirka 70–80 procent. Energibehovet för uppvärmningen av billetter minskar till nära hälften, vilket resulterar i betydande besparingar.

 

Noggrann planering

Förnyelseprojektet har planerats i två år av ett team på omkring fem personer, inklusive personal av produktionsanläggningen.

– Det är viktigt att projekten drivs framåt i nära samarbete med dem som kommer att använda utrustningen i det vardagliga arbetet.

Kontraktet med utrustningsleverantören undertecknades i mitten av november. Utrustningen levereras av tyska Extrutec Gmbh.

– Företaget är redan bekant för oss som leverantör av utrustning till P4-linjen. Extrutec har lång erfarenhet som tillverkare av utrustning för uppvärmning av göt. Under de senaste åren har de satsat kraftigt i utvecklingen av framför allt elektriska uppvärmningssystem, berättar Pilbacka.

 

Andra fördelar med ny utrustning

Den nya utrustningen består av en kombination av en elektrisk motståndsugn och en induktionsugn. Under projektet kommer också billettbordet och -sågen att förnyas.

– Den nya utrustningen möjliggör en mer exakt billettemperatur och en större temperaturskillnad i billetten, vilket vi tror förbättra linjens produktivitet per timme. Produktivitetsförbättringen gör det möjligt att tillverka en högre produktionsvolym på P3-linjen varje år, fortsätter Tomi Pilbacka.

Kostnaden för projektet uppskattas till omkring 3 miljoner euro och inkluderar byggnation av en ny transformatorstation. Projektet har beviljats RRF-investeringsstöd på 27 procent av investeringens totala värde. RRF (Recovery and Resilience Facility) är en del av EU:s NextGenerationEU-finansiering som tilldelas bland annat gröna omställnings projekt. Finansieringen beviljas av det finska arbets- och näringsministeriet (TEM).

 

Projektet genomförs om cirka ett år

I praktiken kommer reformen att genomföras mellan den 1 december 2024 och den 15 januari 2025. P3-presslinjen kommer att vara ur drift under hela december 2024. Testningen av den nya utrustningen är planerad att starta i början av januari 2025. Målet är att linjen ska vara i drift med tre skift i mitten av januari 2025.

Puristamon työntekijöitä Mäkelä Alulla
Mikko Peura och Leevi Hautamäki visade tummen upp för den framtida investeringar på P3-linjen. Längst bak till vänster finns aktuell utrustning.

– Ett motsvarande projekt planeras också för P2-linjen under årsskiftet 2025–2026. Vi kommer att testa P3-linjens lösning i praktiken under en tid innan vi fattar ett slutligt beslut om utrustning som anskaffas för P2-linjen, säger Pilbacka.

Moderniseringen av P3-linjen är en del av en större investeringshelhet med vilken Mäkelä Alu strävar efter att minska CO2-utsläppen i sin egen produktion med omkring 40 procent.

På artikelns huvudbild, från höger till vänster, Tomi Pilbacka, Mäkelä Alus produktionschef Tero Suomalainen, samt utvecklingsingenjören Jan Rintala och projektledaren Reijo Seppälä.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.