Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uutiset, Vastuullisuus, Ympäristö

Käynnistimme yli 10 miljoonan kehitysohjelman kohti hiilineutraaliutta

Me Mäkelä Alulla olemme jo vuosia tehneet pitkäjänteistä työtä kestävän tuotannon ja ympäristöystävällisyyden eteen. Tavoitteenamme on saavuttaa tuotannossamme hiilineutraalius vuoden 2025 loppuun mennessä. Nyt olemme käynnistäneet uuden, huomattavan kehityshankkeen, jolla pyrimme päästöjen merkittävään vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energian tehokkaampaan käyttöön.

Tulemme hankkeessa vähentämään nestekaasun käyttöä radikaalisti sähköistämällä tuotantoa, rakentamalla omaa sähkön tuotantoa ja varastointia sekä lisäämällä hukkalämmön talteenottoa.

– Näillä toimenpiteillä pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjä noin 2800 tonnia vuodessa, mikä on noin 40 prosenttia nykyisistä oman tuotannon päästöistämme, kertoo Mäkelä Alun kehitysjohtaja Tomi Pilbacka.

 

Hankkeelle merkittävä valtion tuki

Olemme saaneet Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) hankkeellemme energiainvestointituen (RRF). Tuen määrä noin 30 prosenttia koko hankkeen kustannuksista: 2,85 miljoonaa euroa. TEM myönsi tukea yhteensä 100 miljoonaa euroa kuuteen eri puhtaan energian hankkeeseen. Olemme erittäin iloisia, että Mäkelä Alun hanke pääsi tähän joukkoon.

– Olemme yksi kuudesta tuen ensimmäisellä kierroksella saaneesta yrityksestä. Tämä kertoo omalla, hienolla tavallaan siitä, että olemme tekemässä oikeita asioita, merkittävässä laajuudessa ja että valtakunnallisesti kuljemme kärkijoukoissa kohti kestävää tulevaisuutta, kiittelee Mäkelä Alun hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä.

Hankkeen suunnittelua ovat vetäneet kehitysjohtajamme Tomi Pilbacka ja EHSQ-päällikkömme Päivi Venesoja.

– Tästä on hyvä lähteä toteuttamaan sitä suunnitelmaa, jonka päässä odottaa nettopäästötön Mäkelä Alu. Tehtävä ei ole helppo, mutta me aidosti haluamme siinä onnistua, Petri Mäkelä toteaa.

 

Useiden osaprojektien kokonaisuus

Hanke koostuu kahdeksasta osaprojektista, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa ja jotka valmistuvat vuoden 2026 kesäkuuhun mennessä.

– Merkittävin päästöjen väheneminen hankkeessa saavutetaan muuttamalla nestekaasutoimisia prosessilämmityksiä sähköisiksi. Sähköistäminen ja hankkeeseen sisältyvät uusiutuvan energian projektit edellyttävät isoja muutoksia tehtaan sisäisen sähköverkon toiminnallisuuteen, Tomi Pilbacka kertoo.

– Tällä hetkellä käytämme nestekaasua esimerkiksi aihionlämmitykseen kahdella puristinlinjallamme. Nämä lämmitykset tullaan korvaamaan uudella tekniikalla, jossa voidaan käyttää energiana uusiutuvaa sähköä. Yhdellä kolmesta puristinlinjastamme on jo nyt käytössä sähköinen aihionlämmitys. Lämmön talteenoton ja lämpöpumppujen avulla korvaamme nestekaasun käyttöä erityisesti pintakäsittelylinjojen ja kiinteistöjen lämmityksessä. Lisäksi aiomme rakentaa 1 MWh kokoisen sähkövaraston Alajärven tehdasalueelle, hän jatkaa.

Molemmille tehtaillemme, Alajärven Luoma-aholle ja Kouvolan Voikkaalle, tullaan rakentamaan lämmöntalteenottoratkaisu prosessien hukkalämpöjen hyödyntämiseksi. Lisäksi kehitämme valimomme sulatusuunin polttoa uusimalla polttimet ja niiden ohjausjärjestelmän. Tällä toimella kaasunkulutus ja typpioksidipäästöt vähenevät merkittävästi. Myöhemmin uusi järjestelmä mahdollistaisi vedyn tai lähellä tuotetun biokaasun käyttämisen energialähteenä. Yksi hankkeen osaprojekteista on myös oman sähköinframme vahvistaminen ja uuden 20 kV:n kytkinaseman rakentaminen.

 

Paljon on jo tehty

Mäkelä Alun työ hiilineutraaliuden eteen ei suinkaan ala tästä hankkeesta, vaan olemme tehneet paljon tähänkin mennessä. Esimerkiksi anodisointilaitoksellamme on hukkalämmöntalteenottojärjestelmä, ja olemme kehittäneet kokonaan kierrätysalumiinista valmistetun alumiiniaihiotuotteen, AluPuren®, jota valmistetaan omassa valimossamme.

– Asiakkaamme ovat jatkuvasti kiinnostuneempia energiankulutuksesta, käytetyistä energiamuodoista ja päästöistä. Voimmekin olla tyytyväisiä, kun pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kestävästi tuotettuja alumiiniprofiileja. Profiilivalmistajan päästöt vaikuttavat asiakkaidemme tuotteiden hiilijalanjälkeen. Valitsemalla Mäkelä Alun profiilitoimittajaksi tekee samalla valinnan ympäristön hyväksi, Päivi Venesoja sanoo.

 

Aiheesta muualla: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote,  Yle

Tuoreimmat artikkelit

Arkistot

Archives

Ota yhteyttä

    Kysy, kerro, pyydä tarjousta tai ehdota tapaamista!