Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
AluCallOff, Kunderfarenheter, Lagring, Nyheter, Okategoriserad, Tjänster

Lagringstjänsten för aluminiumprofiler innebär konkurrensfördelar

Industriportstillverkaren Champion Doors innovationer har gjort deras huvudartikel, den stora tyglyftningsporten, till en unik och mästerlig produkt. Den aluminiumförstärkta strukturen tål de utmanande väderförhållandena i blåsiga regioner i olika delar av världen.

Företagets största kundobjekt är flygplanshallar, skeppsvarv, hamnar och industrihallar. Beställningarna görs som specifika måttbeställningar för varje kund. En stor del av produktionen exporteras. Affärerna började ta fart för 15 år sedan då man genomförde stora affärsuppgörelser med Airbus.

Konkurrensen är hård. Utmanare finns på flera kontinenter.

 

Tack vare tjänsten AluCallOff behöver kapitalet inte bindas i lagret

En av Champion Doors tydliga konkurrensfördelar är de snabba leveranserna. De snabba leveranserna garanteras av Mäkelä Alus AluCallOff®-tjänst som innebär att det alltid finns en tillräcklig mängd av färdiga aluminiumprofiler i företagets lager. Kundens beställning kan därmed produceras väldigt snabbt. Automatiseringen ser till att lagersaldot alltid hålls på överenskommen nivå. Påfyllning sker efter behov.

Fakturan för aluminiumprofilerna skickas först när de överförs till produktionen. Tack vare det kan man lagerhålla större mängder produkter utan att binda sitt kapital.

– Det är en stor fördel som frigör euro till annat: arbetskraft, investeringar, marknadsföring, säger Champion Doors inköpschef Anne Tölli.

 

AluCallOff® ger flera veckors konkurrensfördel

Champion Door dörren på Meyer Åbo varv.

Tjänstens betydelse framgår som tydligast när man funderar på hur allt skulle fungera utan den.

–  Då skulle vi göra en beställning på aluminiumprofiler när beställningen kommer från vår kund. Därefter skulle vi vänta på att leverantören av aluminiumprofilerna kan frigöra tid från andra beställningar till att tillverka vår beställning, jämför Tölli.

Idag kan vi överföra beställningen på aluminiumprofiler direkt till produktionen. Tölli uppskattar att det innebär minst en månads tidsmässig konkurrensfördel.

– Vi har också ingått avtal om råämnen vilket betyder att vi kan hålla fasta priser. Fluktuationerna på världsmarknaderna påverkar därmed inte våra kostnader under avtalsperioden. Det medför en trygghet och underlättar avsevärt kostnadsberäkningar och offerter, säger Tölli.

 

Välplanerade standardprofiler

Champion Doors dörren i Monaco.

Aluminiumprofilerna till Champion Doors lager tillverkas med företagets egna produktbilder. Champion Doors egna kunder får sina produkter måttbeställda.

– Vi har tillsammans med Mäkelä Alu kunnat planera måtten för standardprofilerna i vårt lager så att de kan användas i största möjliga mån i olika slags beställningar och spillet blir minimalt. Antalet modeller i lagret har ökat från några stycken till sex, berättar Tölli.

En del aluminiumprofiler beställs från Mäkelä Alu även utanför AluCallOff-tjänsten, till exempel när ett projekt är så stort att det skulle ”äta upp” nästan hela det vanliga lagret eller när användningen av lagerprofilerna inte känns som ett lämpligt alternativ.

– Med AluCallOff är det enkelt att följa lagersaldon, dvs. vilka profiler som finns i lagret och deras mått och antal. Det underlättar bland annat framförhållningen i projektens planeringsfas, säger Tölli.

– Även produktreklamationerna är viktiga. Vi får väldigt få reklamationer i relation till levererat antal kilo – och när vi får dem så hanteras de enkelt och snabbt, tillägger hon.

 

Överlägsen tjänst

Tölli prisar Mäkelä Alu för det smidiga sättet att förhandla om förändringar i lagernivåerna.

– Samarbetet är ytterst smidigt. Min upplevelse är att på Mäkelä Alu möts du av proffs, och servicen är riktigt bra. Det är ett företag där kunden verkligen alltid har rätt. Jag är oerhört nöjd med verksamheten, säger hon.

Lagringstjänsten AluCallOff® är föredömlig enligt Tölli.

– Om ett företag har behov av profiler av standardmått som har en relativt stabil åtgång, är den här tjänsten överlägsen, säger hon.

 

Tjänsten AluCallOff® ger flexibilitet till affärsverksamheten

Samarbetet mellan Mäkelä Alu och Champion Door har pågått i nästan 20 år. Olli Korkia-aho på Mäkelä Alus försäljningsavdelning ansvarar för samarbetet. Även Korkia-aho är nöjd med samarbetet och ser gott om ytterligare möjligheter i kundrelationen i framtiden.

– När kunden har framgångar, har även vi framgångar, säger Korkia-aho.

Korkia-aho rekommenderar tjänsten AluCallOff® till kunder som vill ha direkt tillgång till profiler och därmed flexibilitet i sin affärsverksamhet. Fördelarna med tjänsten framhävs när en kund vill ha flera direkt tillgängliga aluminiumprofiler som är färdiga för produktion utan att behöva göra en separat beställning.

– Även om AluCallOff® är en avgiftsbelagd tilläggstjänst, har många av våra kunder insett att tjänsten är ett kostnadseffektivt sätt för deras affärsverksamhet att säkerställa tillgången på och hanteringen av de viktiga aluminiumprofilerna, säger Korkia-aho.

Även om produkterna nästan alltid tillverkas måttbeställda efter kundens egna produktbilder, betalar användaren av AluCallOff®-tjänsten för produkterna först den dagen då de överförs från lagret till kundens produktion. Med hjälp av AluVendor®-systemet kontrolleras lagerkapitalet, och kunden kan följa lager- och leveranssituationen i realtid.

Mäkelä Alu förutsätter att tjänsteanvändaren har ett skyddat utrymme för lagring av aluminiumprofiler.

Se en video om hur AluCallOff®-tjänsten fungerar.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.