Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ansvar, Miljö, Nyheter, Okategoriserad

Mäkelä Alu tar ett steg mot produktion av solenergi

Solpanelerna är en ekologisk gärning som syns på långt håll. Det imponerande ”panelfältet” installerades av Ismo Pitkänens företag. BILD: ARI KYTÖLÄ  

Den el som Mäkelä Alu anskaffar är traditionellt ekologisk, det vill säga grön. Nu har den en ny, solgul nyans. På fabriksområdet installerades nämligen under hösten 130 kvadratmeter solpaneler som i fortsättningen förser fabrikens elnät med solenergi som har producerats på den egna tomten. Deras beräknade produktion (cirka 20 000 kWh om året) motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med elvärme.

– Vår elförbrukning motsvarar årligen totalt elförbrukningen i tusen egnahemshus med elvärme. Den energimängd som solpanelerna producerar är alltså med tanke på helheten ganska liten, men det är frågan om ett pilotprojekt, där vi skaffar oss erfarenhet av solenergi, berättar upphandlingschefen Ari Kytölä.

Samtidigt är vi ett steg närmare att göra fabrikens verksamhet kolneutral, vilket är Mäkelä Alus mål för 2025.

– Det finns inte bara en enda lösning på detta, utan vi försöker uppnå målet med flera olika lösningar, säger Kytölä.

Panelerna levereras av Mäkelä Alus samarbetspartner Salo Solar, och Pitkäsen Sähköasennus Oy svarade för hela entreprenaden. 

Solpanelerna är ett synligt exempel för andra  

Med sin investering i solpaneler vill Mäkelä Alu samtidigt utgöra ett exempel för både de anställda som för miljön. Solpanelerna är en ekologisk gärning som syns på långt håll.

De sammanlagt 68 panelerna ståtar på taket till personalens sociala utrymmen. Inne i byggnaden kommer man installera en uppföljningsanordning. På så sätt kan personalen på ett konkret sätt följa upp panelernas funktion och produktion.

Kytölä bedömer att anskaffningen kommer att betala sig inom cirka tio år.

Kommer ni att installera flera solpaneler i framtiden? Mycket möjligt.

Ett industriföretag kan utnyttja solpanelernas produktion även på sommaren  

Solpanelerna ger inte energi hela året. De matar energi till det interna elnätet mellan mars och september.

Ett industriföretag är enligt Kytölä en tacksam plats för ett solkraftverk, eftersom elförbrukningen är jämn året om. All producerad el kan alltså användas även på sommaren.

Det faktum att panelerna installerades på hösten, den mörkaste årstiden, har väckt frågor.

– Vi gjorde så för att vi ville att panelerna skulle vara redo i mars när solen börjar lysa så mycket att man kan få energi. Installationen är enklare på hösten än på vårvintern, säger Kytölä.

 

Vad är grön el?  

All el som Mäkelä Alu köper är utsläppsfri, vilket innebär att den inte belastar miljön. Energikällorna utgörs av bland annat vindkraft, vatten, biogas och sol. Grön el är inte det billigaste alternativet, men genom att betala för ekologiskt producerad el kan vi minska behovet av energiproduktionen med fossila bränslen. 

El som produceras med ett eget solkraftverk minskar även behovet av att köpa sådan el.

  

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.