Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AluPure

AluPure är vårt miljövänligt aluminiumgöt med låga emissioner

Vi återanvänder processkrot från den egna produktionen för att tillverka pressgöt av aluminium med låga emissioner. Vi kallar detta gröna aluminiumgöt AluPure.

Med AluPure-aluminiumråvara med låga emissioner kan du minska koldioxidavtrycket av dina produkter markant. Genom att välja den miljövänliga AluPure-råvaran för dina aluminiumprofiler sparar du naturresurser och skyddar miljön. Återvinning av ett ton aluminium sparar i genomsnitt sex ton bauxit och nio ton koldioxidutsläpp!

AluPure egenskaper  

Aluminiumskrot från vår egna produktionen, vidareförädlingsföretag och våra kunder smälts till återanvändning i vårt eget gjuteri. Tillgänglig legering är EN AW-6063. AluPure emissioner är mycket låga: bara 2.01 tn CO2e/t. Koldioxidekvivalenter (CO2e) beskriver klimatpåverkan av växthusgaser som människan producerar. Den enhet (tn CO2e/t) som används vid granskningen anger hur många ton koldioxidekvivalenter som skapas när man producerar tusen kilo av den produkt som granskas. Som jämförelse, är genomsnitt för primäraluminium producerat i Europa 6.7 tn CO2e / t.

Ladda ner produktinformation här.

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.