Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AluPure®

AluPure® är vårt miljövänligt aluminiumgöt med låga emissioner

Vi återanvänder processkrot från den egna produktionen för att tillverka pressgöt av aluminium med låga emissioner. Vi kallar detta gröna aluminiumgöt AluPure®.

Med AluPure®-aluminiumråvara med låga emissioner kan du minska koldioxidavtrycket av dina produkter markant. Genom att välja den miljövänliga AluPure®-råvaran för dina aluminiumprofiler sparar du naturresurser och skyddar miljön. Återvinning av ett ton aluminium sparar i genomsnitt sex ton bauxit och nio ton koldioxidutsläpp!

AluPure® egenskaper  

Aluminiumskrot från vår egna produktionen, vidareförädlingsföretag och våra kunder smälts till återanvändning i vårt eget gjuteri. Tillgänglig legering är EN AW-6063. AluPure® emissioner är mycket låga: bara 2.01 tn CO2e/t. Koldioxidekvivalenter (CO2e) beskriver klimatpåverkan av växthusgaser som människan producerar. Den enhet (tn CO2e/t) som används vid granskningen anger hur många ton koldioxidekvivalenter som skapas när man producerar tusen kilo av den produkt som granskas. Som jämförelse, är genomsnitt för primäraluminium producerat i Europa 6.7 tn CO2e / t.

Ladda ner AluPure®-broschyren här.

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.