Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Nyheter

Den horisontala pulverlackeringslinjen har förnyats med omfattande investeringar

På senare tid har vi gjort betydande investeringar i utvecklingen av den horisontala pulverlackeringslinjen på vår fabrik i Luoma-aho. Syftet har varit att både modernisera produktionslinjen och förbättra arbetsförhållandena.

Förutom grundpulverlackering utförs också pulverlackeringar med två färger och ytbehandlingar av styckegods i olika former på den horisontala pulverlackeringslinjen.

 

Ett nytt lackeringsskåp

Den senaste investeringen är vårt nya lackeringsskåp som installerades i januari i år. Utrustningen på den horisontala pulverlackeringslinjen började närma sig slutet av sin livscykel, och det var till exempel inte längre så lätt att hitta reservdelar till den. Med det nya lackeringsskåpet kan man lackera även mindre partier på ett kostnadseffektivt sätt på den horisontala pulverlackeringslinjen.

– Det nya lackeringsskåpet stödjer vår strategi. På våra vertikala pulverlackeringslinjer kan man byta färg på det ena lackeringscentret samtidigt som det andra lackeringscentret nyttjas. Med det nya lackeringscentret blir detta möjligt också i den horisontella anläggningen. På så sätt minimerar det nya skåpet produktbytestiden och möjliggör flexibel och kostnadseffektiv ytbehandling av även små partier, berättar projektets utvecklingsingenjör Jarno Kolkka.

Den nya utrustningen är toppmodern.

– Med denna investering kommer kvaliteten på pulverlackeringsytan att bli ännu bättre. Användarvänligheten har beaktats i den nya utrustningen på ett helt annat sätt än i den gamla. Det nya skåpet är smidigare och lättare att använda, fortsätter Jarno Kolkka.

Jarno Kolkka (till höger) tillsammans med målarna Markus Hirvelä och Jukka Kantonen har lärt känna funktionerna i den nya lackeringsskåpet.

Även förbehandlingen har moderniserats

Förra året förnyades hela styrsystemet för tvättdelen av den horisontala pulverlackeringslinjen. Samtidigt avgränsades produktionsområdet med staket, vilket ökar säkerheten. Robotens arbetsområde och profilernas förtvätt är inhägnade så att roboten stannar om någon kommer in i området.

– Anordningens styrautomatik och dess komponenter närmade sig också slutet av sin livslängd. Den gamla utrustningen var opålitlig och medförde en kvalitetsrisk, varför vi bytte ut hela styrsystemet inklusive kablaget, berättar Jarno Kolkka.

Förnyelsen innebär att utrustningens säkerhet är nu på den nivå som fastställs i det nuvarande maskindirektivet.

– Arbetsfasen är avgörande för pulverlackeringen, så med moderniseringen minskade vi också variationen i förbehandlingen av profiler, tillägger Jarno Kolkka.

 

Färgborttagningslinjen har funnits i ett par år nu

Redan för några år sedan installerades en färgborttagningslinje i tvättdelen av den horisontala pulverlackeringslinjen, vilket i sig var ett betydande utvecklingssteg. På färgborttagningslinjen kan ett lackeringsskikt avlägsnas från profiler med felaktig pulverlackering och returneras för omlackering.

Färgborttagningslinjen sparar tid, material, pengar och miljö och förbättrar leveranssäkerheten. När vi inte hade en färgborttagningslinje var vi tvungna att skrota lackerade profiler med färg- eller ytdefekter, och de kunde inte återanvändas på något sätt.

 

Bättre luftkvalitet

Under senare delen av förra året påbörjades också en ventilationsreform vid den horisontala pulverlackeringslinjen. Det finns öppna förbehandlingsbassänger och en färgborttagningsbassäng i lackeringsanläggningen, och det förekommer viss förångning och luktolägenheter. Luftkvalitetsmätningar som utförts vid den horisontala pulverlackeringslinjen har fastställt att luften är tillräckligt ren, men samtidigt har det konstaterats att ventilationen i lokalerna är bristfällig.

– Ventilationen har nu helt förnyats i förbehandlingslokalerna. I samband med renoveringen installerades ordentliga punktutsug ovanpå förbehandlings- och färgborttagningslinjerna för att leda ut ångor och lukter ur lokalerna. Dessutom för systemet frisk tilluft utifrån till hallen, berättar Mäkeläs produktionschef för ytbehandling Vesa Saarenlaita.

Det viktiga målet med reformen är att förbättra arbetsförhållandena och arbetshälsan. God ventilation förbättrar både komforten och säkerheten vid arbetet.

Det totala värdet på investeringarna är cirka en miljon euro.

 

 

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.