Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Nyheter, Miljö, Ansvar, Tjänster, AluCoating

Vår anodiseringsanläggning har tagit ett stort kliv mot koldioxidneutralitet

Energisystemet i vår anodiseringsanläggning har förnyats helt inom ramen för ett fyraårigt projekt. Slutresultatet är bättre än vi kunde förvänta oss med energieffektivitet i toppkvalitet och 100 % koldioxidneutralitet bara ett litet steg bort!

– Vi har lyckats sänka anläggningens årliga gasolförbrukning på cirka 300 ton till mindre än en tiondel. Samtidigt har anläggningens CO2-utsläpp också minskat dramatiskt med omkring 800 ton per år och anläggningens driftsäkerhet har förbättrats, berättar Mäkelä Alus utvecklingschef Tomi Pilbacka.

– Med denna årliga utsläppsminskning skulle var och en av våra 280 anställda köra cirka 20 000 kilometer per år med bilar med förbränningsmotor, tillägger Mäkelä Alus EHSQ-chef Päivi Venesoja.

 

Målet är att fasa ut gasolen

Mäkelä Alu har lyckats pressa sin gasolförbrukning till en så låg nivå att det kommer att vara möjligt för företaget att byta gasenergin till biogas inom ett till två år. När man övergår till biogas kommer anodiseringsanläggningens energisystem att bli helt koldioxidneutralt.

– Anläggningens energiförbrukning per producerat ton har minskat med cirka 40 procent. Utöver minskningen av gasanvändningen har även anläggningens energieffektivitet förbättrats avsevärt, vilket innebär att denna investering på sammanlagt cirka 1,1 miljoner euro kommer att betala sig själv under de närmaste sex–sju åren, fortsätter Pilbacka.

Projektet har fått finansiering från Business Finland.

Det tekniska genomförandet av det nya energisystemet bygger på en helhet med värmepumpar och värmeåtervinning.

– Projektet genomfördes i samarbete med finländska teknikföretag, och våra lokala samarbetspartner och medarbetare har haft en viktig roll i projektets genomförande. Tack vare den know-how som tillkommit inom projektet har vi redan identifierat flera nya områden där vi kan minska utsläppen från vår produktion. Tillsammans med vårt partnernätverk har vi inlett ett nytt energieffektiviseringsprojekt i lackeringsavdelningen i Voikkaa, och planeringen för följande projekt har redan hunnit långt, berättar Pilbacka.

 

Anodisering med lågt koldioxidavtryck

Nu kan vi erbjuda våra kunder anodisering av aluminiumprofiler med ett mycket lågt koldioxidavtryck.

– Miljöfrågor och strävan efter en koldioxidneutral produktion är viktiga teman för oss. Energieffektiviseringsarbetet inom anodisering är ett konkret bevis på detta, konstaterar Päivi Venesoja.

Vi på Mäkelä Alu har redan i flera år arbetat långsiktigt för en hållbar produktion och miljövänlighet – och vi fortsätter med det! Vår produktion kommer att vara helt koldioxidneutral vid slutet av år 2025.

– Förutom att vi precis har inlett ett energieffektiviseringsprojekt i Voikkaa har vi också liknande projekt på gång i Luoma-aho. Vi kommer att nå vårt mål genom att elektrifiera nya produktionsanläggningar och öka värmeåtervinningen, säger Venesoja.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.