Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
AluCoating, AluStorage, Ansvar, Kunderfarenheter, Lagring, Nyheter, Okategoriserad, Tjänster, Ytbehandlingar

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar

Solar Finland Oy från Salo är en föregångare inom solenergi och ett företag som prioriterar sina värderingar. Dess dotterbolag Salo Tech Oy tillverkar finländska solpaneler. Salo Solar Oy planerar och installerar solenergisystem. Salo Automation Oy tar automatiserade produktionslinjer för solpaneler ut i världen.

Affärsverksamheten inleddes på 1970-talet när man började installera solpaneler på taken på sommarstugor. På 2000-talet började företaget först importera solpaneler till Finland, sedan tillverka dem själv.

Den närmaste konkurrenten till detta familjeföretag, som nu är Nordens största aktör inom sin bransch, finns i Litauen.

– Målet är att vara en globalt betydande aktör inom solenergisektorn, berättar bolagets verkställande direktör Esa Areva.

– Ute i världen är solenergi den billigaste formen av energi och intresset är därefter. Areva beskriver marknaden med att olika länder ger ett starkt stöd för investeringar.

 

Åt en expert på solenergi duger endast miljövänliga råvaror

Solar Finland är noga med att den utrustning som producerar miljövänlig energi också tillverkas på ett miljövänligt sätt.

– Detta är orsaken till att vi har valt Mäkelä Alu som leverantör av aluminium, säger Areva.

Företaget använder aluminium i solpanelernas ramar och fästen.

– Mäkelä Alus aluminium som är till hundra procent återvunnet gör det möjligt för oss att använda miljömärket Svanen. Det är det för oss viktigaste villkoret vid valet av leverantör och vi vill inte köpa vårt aluminium från någon annan. Vi kan också transportera vårt aluminiumskrot från profilerna tillbaka till Mäkelä för återanvändning.

Solar Finland har satsat mycket på miljöfrågor i sin produktutveckling och har ett brett samarbete med universiteten.

Man vill till exempel göra monteringen av solpaneler på ett så energisnålt sätt som möjligt. Där har aluminium visat sig vara ett bättre alternativ än järn eller plast.

 

 

”Vi vill känna till ursprunget och utsläppen för det aluminium vi använder”

Mäkelä Alu uppfyller även de övriga kriterier som Solar Finland har fastställt för kompanjonskap. Dessa är råvarornas kvalitet och renhet, spårbarhet och ansvarsfullhet i produktionen.

– Det är viktigt för oss att råvaruleverantörerna har kontroll över utsläppen. Vi vill veta hur smältningen av aluminium har gjorts, vilket slags el man har använt och varifrån råvarorna kommer. Mäkelä Alus profiler har alla möjliga certifikat, från ursprungsintyg till utsläppscertifikat. Därför behöver vi inte fundera på om man ända från kedjans början har handlat på ett ansvarsfullt sätt med tanke på miljön och de mänskliga rättigheterna.

På motsvarande sätt ger Solar Finland sina kunder ett energicertifikat, där man har beräknat när och med vilken slags användning solpanelen har producerat den mängd energi som har förbrukats vid dess tillverkning.

 

Pekka Hannula från Mäkelä Alu (till vänster) och Anu Areva och Pasi Areva från Solar Finland är nöjdä med det smidiga samarbetet.

 

Kunderna kräver miljövänlighet

Areva betonar att miljövänlighet inte är ett egenvärde enbart för Solar Finland.

– Det är viktigt för våra kunder och vidare för deras kunder, och de är beredda att betala för det. Dessutom: även om priset skulle vara några procentenheter högre, är det ändå frågan om en satsning på 50 år. Så länge vill vi att våra solpaneler ska betjäna våra kunder underhållsfritt. Därefter önskar vi att våra produkter ska återvinnas hos oss.

Areva säger att när man investerar i solenergi tänker man alltför sällan på om solpanelen har tillverkats på ett energi- och miljövänligt sätt. Inte ens konsumenten kan ifrågasätta detta när han eller hon satsar på en bra energiform.

– Faktum är att många solpaneler i ett solcellsfält inte producerar den mängd energi under sin livstid som skulle kompensera den mängd energi som har använts och de utsläpp som har uppkommit vid tillverkningen. Det finns stora skillnader i tillverkningen och mellan råvaruleverantörerna.

 

Högklassiga råvaror förebygger framtida problem

Areva erkänner att när de inledde sin produktion kändes billig aluminium från Asien lockande även för dem. Attraktionen fick dock ett snabbt slut när man lade märke till att det förekom alltför stora skillnader i kvaliteten.

– Det är alls inte självklart på världsmarknaden att aluminium är rent aluminium och att man inte lägger till billigare metall i legeringen. Detta kan leda till att produkten med åren kan börja rosta. Sådana problem vill vi inte ha, eftersom vi beviljar 25 års garanti på våra produkter. När vi gör affärer med Mäkelä Alu vet vi vad vi får. För oss är det viktigt att vi kan lita på vår samarbetspartner.

– Naturligtvis är det också viktigt för oss att aluminiumprofilerna är närproducerade, eftersom transporterna då inte kräver så mycket energi. Jag tycker att det är ungefär samma sak som närproducerad mat.

 

Produktionslinjer över hela världen

Företagets nya inriktning är att bygga produktionslinjer för solpaneler på olika håll i världen. Detta skapar ett nytt behov även för användningen av aluminium. Målet är att starta två linjer per år.

– Det är förnuftigare och mer ekologiskt att föra know-how och produktionslinjer ut i världen än enbart solpaneler. Tanken är att vi letar efter en lokal samarbetspartner och tar vårt kunnande till platsen. På så sätt kan vi samtidigt sysselsätta lokalbefolkningen.

Areva ser även nya möjligheter att utnyttja solenergi i Finland, bland annat tack vare utvecklandet av lagringsmöjligheter.

Solpanelerna fungerar även utmärkt som fasadelement. Även så långt norrut som i Finland finns det mycket potential i att beklä fasader mot söder med solpaneler.

 

 

Efterfrågan på återvunnet aluminium ökar

Pekka Hannula som ansvarar för Mäkelä Alus partnerskap med Solar Finland säger att samarbetet är mångsidigt. För Solar Finland tillverkas ett tjugotal olika aluminiumprofiler som huvudsakligen levereras anodiserade. Våra samarbetspartners vidareförädlar också aluminiumprofiler för Solar Finland. En del av produkterna lagras i Mäkelä Alus lagringstjänst.

Det återvunna aluminium som Solar Finland använder tillverkas i Mäkelä Alus eget gjuteri. Där återvinns produktionsrester.

– I april 2019 beviljades vi ett certifikat för vårt återvunna aluminium. Efterfrågan på sådant aluminium är på uppgång, säger Hannula.

När kunden beställer aluminiumprofiler kan Mäkelä Alus återvunna aluminium väljas som råvara.

– Miljökonsekvenserna blir mindre, eftersom tillverkningen av återvunnet aluminium minskar behovet av godstransporter, säger Hannula.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.