Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
AluBasket, AluStorage, Kunderfarenheter, Lagring, Logistik, Nyheter, Okategoriserad, Tjänster

Samarbetet har möjliggjort en kraftig tillväxt för Riikku Group Oy      

Varje dag Dagligen monteras balkongsystem på olika håll i Finland och Sverige tillverkade av Riikku Group Oy. Företaget hör till de ledande inom branschen.

Tillväxten och utvecklingen i företaget, som grundades år 2005 i Alavus, har varit fortlöpande. Den utvidgning av Riikkus produktionslokaler som inleddes på hösten, den största i företagets historia, har nu färdigställts och samtidigt har man tagit i bruk nya bearbetningslinjer för aluminium. De nya lokalerna och maskinerna möjliggör en betydande tillväxt även i framtiden.

Riikku har även tre dotterbolag: Sakkes i Sverige och Glassy, som grundades för ett år sedan i Norge samt Riikku Koti Oy, som svarar för konsumentförsäljningen i Finland.

 

Mäkelä Alu har en avgörande effekt på tillväxten     

Riikkus och Mäkeläs samarbete inleddes för sex år sedan och kort därefter koncentrerade Riikku en betydande del av sin anskaffning av aluminium till Mäkelä. Enligt Joni Mäkiranta, en av ägarna till Riikku, har samarbetet inneburit en slags vändpunkt, och från och med att samarbetet inleddes har man tillsammans granskat beställnings- och materialflödet samt utvecklat gemensamma tillvägagångssätt. Förbättringen av leveranssäkerheten och transparensen är intensiv och fortlöpande. 

Samtidigt har Riikku fått uppleva en kraftig tillväxt. Enligt Mäkiranta har Mäkelä Alus lagringstjänster och flexibla, dagliga materialleveranser spelat en central roll.   

– Under samarbetstiden har vår produktion nästan fördubblats. Utan Mäkelä Alu skulle en så kraftig produktionstillväxt inte ha varit möjlig, säger han.  

Man har kunnat minska de egna lagren  

Enligt Mäkiranta är nyckelordet ett jämnt, på förhand fastställt beställningsflödet av aluminiumprofiler. Tack vare detta har man radikalt kunnat minska de egna lagren och samtidigt både ökat genomströmningen och gjort den snabbare.  

– Om vi skulle vara tvungna att lagerföra aluminiumprofiler för flera veckor, skulle vi inte klara av en sådan här produktionsvolym. Vi skulle drunkna i halvfärdiga jobb.  

   

Beställningsordningen ändras inte längre på grund av brådska     

Varje kundbeställning på Riikku är individuell avseende mått, nyanser och profiltyp. Vi måste ha rätt aluminiumprofil vid rätt tid för att en produktion i snabb takt ska kunna genomföras enligt planerna.   

Riikku får en råvaruleverans från Mäkelä Alu varje dag. Man har fastställt ramar för leveransvolymerna. Vilka produkter som levereras vilken dag kan inom dessa ramar fastställas med kort varsel.  

– Tack vare detta är antalet öppna beställningar få och vi behöver inte kontinuerligt omorganisera beställningarna på grund av brådska (brådskande, mycket brådskande, måste ha). Varje beställning utförs i tur och ordning, beskriver Mäkiranta.   

   
En bekant syn på gården. Mäkelä Alus lastbil levererar aluminium till Riikku varje arbetsdag.

Möjliggör snabba leveranser till slutkunden  

Samtidigt har beställningarnas väntetid förkortats, vilket även har möjliggjort snabbare leveranser.  

– Det innebär en oerhört stor fördel för slutkunderna. Vi kan betjäna våra kunder snabbt, eftersom vi snabbt får det material vi behöver för deras beställningar och slipper vänta i flera månader, säger Mäkiranta.   

Vi kan lita på Mäkelä Alus leveranssäkerhet    

Allt eftersom tilliten har ökat har Riikku i sina egna lager endast aluminiumprofiler för några dagar framöver. Företaget har ett desto större profillager i Mäkelä Alus AluStorage®-lagringstjänst. Mäkelä Alu har sammanlagt ett hundratal aluminiumprofiler som råvara, tillverkade enligt olika företags mått.  

Mäkelä ytbehandlar profilerna först när Riikku gör en beställning.  

– Mäkeläs utkontrakterade lager innebär att vi har färre halvfärdiga jobb i hallen och varor på gården. Det här skulle inte fungera om vi inte skulle kunna lita på kvaliteten och leveranssäkerheten. Med Mäkelä fungerar detta. Vi får det vi beställer, beskriver Mäkiranta.   

Därmed har vi också minimalt med spill.   

– Spill är inte bara aluminium som blir över efter bearbetningen. Det avser också arbete utfört vid fel tidpunkt och allt material som står och väntar.   

Kontinuerlig processutveckling där vi lyssnar på   

Även om beställningarna hanteras elektroniskt är interaktionen mellan Mäkelä Alu och Riikku intensiv. Båda företagen har ett brinnande intresse för att utveckla verksamheten och uppnå ett allt bättre och smidigare resultat. Om man upptäcker en flaskhals försöker man hitta en lösning på problemet.   

– Målet är att förkorta leveranstiderna ännu mer, säger Mäkiranta.   

Han riktar ett tack till Mäkelä Alus utvecklingsvänliga atmosfär.   

– Även det faktum att det är enkelt att samarbeta med Mäkelä Alu har betydelse. Vi upplever att de vill betjäna oss och att vi anses vara viktiga, även om vi är varandras motståndare i boboll.   

Ett jämnt beställningsflöde är till fördel för båda   

Ansvariga försäljaren Janne Kohonen från Mäkelä Alu är lika nöjd med det fungerande samarbetet.   

– Riikku har verkligen tagit till sig vår verksamhetsidé och insett vad vår strategi betyder för kunden, säger han.   

Han betonar att vid ett sådant här tillvägagångssätt är en fortlöpande uppföljning av åtgången och dialogen mycket viktiga. Även Kohonen anser att det är enkelt att arbeta med Riikku och utveckla saker. Partnerskap är samarbete. 

Mäkelä Alu kan ta hand om ditt företags lager  

Verksamhetsmodellen fungerar även för Mäkelä Alu. Även där utjämnas arbetet tack vare dagliga leveranser. När vi på förhand kan reservera en avtalsenlig kapacitet för kundens beställningar kan vi också erbjuda kunden en möjlighet att påverka beställningens innehåll ända fram till slutmetrarna. 

Enligt Kohonen är den viktigaste fördelen med lagringstjänsten att kunden inte behöver binda kapital i ett eget lager.

– Kunderna inom fönster- och terrassbranschen är redan vana vid den här tjänsten, men för aktörer inom vissa andra branscher kan det fortfarande komma som en överraskning att lagringen kan utkontrakteras till oss och man inte behöver beställa råmaterial till ett eget lager, säger Kohonen.

Cirkulerande korgar underlättar transporterna och förvaringen  

Riikku utnyttjar också AluBasket®-korgtjänsten. Det innebär att aluminiumprofilerna levereras till kunden i korgar som enkelt kan flyttas med truckar och staplas på varandra och som cirkulerar mellan kunden och Mäkelä Alu. 

Aluminiumkorgarna skyddar aluminiumprofilerna mot stötar och fungerar också som ett behändigt, tillfälligt mellanlager. 

   

Riikku i ett nötskal:

  • Projektleverantör från planering till montering  
  • Verksam inom en specialbransch med måttbeställda balkonginglasningar och räcken   
  • Den huvudsakliga kundkretsen består av byggföretag och våningshus (nybyggen och saneringsobjekt) 
  • Huvudkontoret och fabriken finns i Alavus, regionalkontoren finns i Jyväskylä, Tammerfors, Uleåborg, Helsingfors och Reso
  • Dotterbolag i Sverige och Norge
  • Konsumentförsäljning under namnet Riikku Koti Oy  
  • Omsätter 34 miljoner euro, sysselsätter över 200 yrkeskunniga inom balkongbranschen.   
Fyrtornet
Mikkeli Siilot

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.