Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ansvar, Miljö, Nyheter, Okategoriserad

Vår hållbarhetsrapport för år 2023 har publicerats

Hos oss på Mäkelä Alu är ansvarstagande en del av vår vardagsverksamhet. Vi kan sammanfatta kärnan i vårt hållbarhetsarbete med omsorg om planetens hållbarhet. Dessa ord innebär en enorm mängd konkreta gärningar i vardagen.

För oss betyder ansvarsfull affärsverksamhet att vi bryr oss om människor, det omgivande samhället och miljön.

– Detta är inget nytt för oss. Mäkelä Alu har agerat på ett ansvarsfullt sätt under hela sin historia. På senare år har vi bara börjat tala mer om det. Vi vill visa vårt verksamhetssätt även i våra kommunikationer. Vi vill presentera genuina gärningar och siffror på ett så omfattande sätt som möjligt, även om vi ännu inte är skyldiga enligt lag att rapportera dem. Att kommunikationerna är så transparenta som möjligt är också en del av ansvarsfullhet, sammanfattar Mäkelä Alus EHSQ-chef Päivi Venesoja.

– Vårt miljöarbete styrs av våra viktigaste mål: att tillverka aluminiumprofiler med världens lägsta utsläpp samt att uppnå koldioxidneutralitet i vår egen produktion och interna logistik senast år 2025. Målen är tuffa, men det är vi också, tillägger Venesoja.

 

Välbefinnande, människor och miljö

Lokalt välbefinnande, miljövänlighet samt våra medarbetares välbefinnande och säkerhet är viktiga värden för oss både strategiskt och i praktiken. Vår verksamhet styrs också av ett stort antal externa krav, FN:s mål för hållbar utveckling samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

– Av FN:s mål för hållbar utveckling har vi identifierat fyra som våra egna mål. Dessa är anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringarna. För varje mål har vi också granskat våra egna mål i förhållande till dessa teman. Vi vill till exempel skapa lönsam, långsiktig affärstillväxt som möjliggör lokal och regional sysselsättning samt ett jämlikt och balanserat liv, säger Mäkela Alus vd Marko Orpana.

– Vi är ett familjeföretag, och ansvaret för människor och vår omgivning väger alltid tyngre i vågskålen än att maximera vinsten för varje kvartal eller räkenskapsperiod. På lång sikt vill vi vara en lönsam och växande aktör. Vi arbetar idogt för detta så att vi även i framtiden kan erbjuda människor arbete och försörjning, tillägger han.

– I avsnittet Människor i rapporten presenterar vi bland annat siffror relaterade till arbetstillfredsställelse och en säker arbetsmiljö samt våra satsningar i kontinuerlig utveckling av personalens kompetens, berättar Mäkelä Alus personalchef Jenni Hautakangas.

Förutom teman som förknippas med människor och miljö innehåller vår hållbarhetsrapport företagets allmänna nyckeltal och presenterar vår verksamhet och administration samt vårt beslutsfattande.

 

Bekanta dig med rapporten

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.