Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Nyheter, Kunderfarenheter

Lång erfarenhet av vidareförädling av aluminium

Liknande värderingar skapar långsiktiga och fina partnerskap. Slutkundens behov av aluminiumprofiler av hög kvalitet anpassade för deras egna behov har fört samman Mäkelä Alu och Al-Men Oy, ett bolag som specialiserar sig på vidareförädling av aluminium.

Investeringar i modern produktion och kontinuerlig utveckling av verksamheten utgör grunden för en högklassig verksamhet. Att dessa två företag ligger tvärs över vägen från varandra ger betydande fördelar för samarbetet genom kostnadseffektivitet, flexibilitet och utmärkt leveranssäkerhet. Liksom Mäkelä Alu är även Al-Men Oy ett familjeföretag.

 

Flexibel partner

Aluminiumprofiler används brett vid tillverkning av olika produkter, från tåg till oceanfartyg och butikernas kassasystem, stora och mindre dörrar, fönster, balkonger, armaturer och en mängd andra produkter. Mycket sällan, om någonsin, behöver man enbart en sex meter lång aluminiumprofil för någonting.

– Ofta behöver aluminiumprofilen vidareförädlas. Naturligtvis har vissa aktörer sin egen utrustning för detta, men en högkvalitativ produkt kräver alltid rätt utrustning, och det är inte alltid möjligt för kunderna att investera i egna maskiner. Det skulle inte alltid vara så förnuftigt heller. Vi har specialiserat oss på vidareförädling och gjort betydande investeringar i modern utrustning så att slutkunden inte behöver göra dyra maskinanskaffningar, funderar Al-Men Oy:s vd Antti Pokela.

Transportmedel-, byggprodukt- och elektronikindustrin är de största branscherna där Al-Mens kunder är verksamma.

– Kundernas behov är vanligtvis ”brådskande och små”. Detta innebär att partierna ofta är små och att vi måste kunna leverera produkterna snabbt. Vi sköter hela logistikkedjan så att kunden bara behöver beställa de produkter de behöver. Ibland sköter vi enbart maskinbearbetningen, och förstås också för Mäkelä, berättar Antti Pokela.

 

Långvarigt samarbete

Anttis far Mikko Pokela grundade Al-Men Oy år 1999. Samarbetet med Mäkelä Alu inleddes med en gång. Bolaget anskaffade den första längre bearbetningsmaskinen år 2001.

– Vi har förstås flera viktiga kontraktstillverkningspartner, men Al-Men ligger logistiskt närmast oss, alldeles tvärs över gatan. Våra andra kontraktstillverkare ligger inte så långt från oss heller. Vårt vidareförädlingsnätverk är mycket kostnadseffektivt, och helheten bygger på att produkterna inte behöver transporteras långt, kommenterar Mäkelä Alus subcontracting manager Jouni Peltomäki.

– Al-Men sköter såväl CNC-bearbetning som kapning och svetsning högkvalitativt, pålitligt och kompetent. Al-Men är också kund hos oss och köper aluminiumprofiler av oss till sina egna kunder, tillägger Peltomäki.

– Det händer ibland att vår kund har köpt profilerna själv någon annanstans, och då utför vi bara den nödvändiga bearbetningen eller annan vidareförädling. Väldigt ofta kan vi använda Mäkeläs profiler, vilket har en positiv inverkan på leveranstiden och transporternas koldioxidavtryck, konstaterar Antti Pokela.

– Vi har ett nära och bra samarbete med Mäkelä. Vi känner varandra väl, och det är trevligt att jobba med bekanta människor, fortsätter Pokela.

 

Bearbetning av långa aluminiumprofiler är Al-Mens särskilda styrka

Al-Mens mångsidiga maskinpark bidrar också till den utmärkta leveranssäkerheten.

– Vi har velat investera i vår maskinpark så att vi alltid har rätt maskin till alla slags behov och kan reagera snabbt på kundernas behov. Vi har totalt fem bearbetningscenter med vilka man kan bearbeta stycken av olika längder, ända upp till 15,5 meter. Dylika maskiner finns det inte så många av i Finland eller ens i de nordiska länderna. Våra kortaste maskiner är knappt sju meter långa, berättar Antti Pokela.

– För några år sedan skaffade vi också en svetsrobot, även om vi fortfarande svetsar små partier för hand. Med svetsroboten kan även långa stycken bearbetas effektivt. Vi kan bearbeta och svetsa upp till fem meter långa stycken med roboten, fortsätter han.

– Till exempel Mäkelä Alus AluBasket-burar svetsas med robot, tillägger Kati Pokela, Anttis fru, som arbetar som ledningens assistent i företaget.

Työstökeskus Al-Men Oy:ssä
Med den längsta bearbetningscentern kan man bearbeta aluminiumprofiler upp till 15,5 meter långa aluminiumprofiler.

Investeringar i arbetsmiljön och människorna

Utöver anskaffning av maskiner har företaget även investerat i infrastrukturen och verksamhetsmiljön.

– Under de senaste åren har vi till exempel asfalterat hela vår gårdsyta och förnyat en del av belysningen. Vi byggde en ny PVC-hall som komplement till våra övriga fastigheter. Vi har redan tidigare köpt två hallar för vår produktion, berättar Antti Pokela.

– Vi behandlar ett stort antal av långa stycken, så utvecklingen av arbetsmiljön ger oss bättre möjligheter att arbeta och ökar naturligtvis också arbetstillfredsställelsen och arbetssäkerheten, tillägger han.

– Våra medarbetares välbefinnande är av stor vikt för oss. Vi har gjort satsningar på arbetsmiljön och säkerheten och erbjuder vår personal till exempel omfattande företagshälsovård och upprätthåller en atmosfär där alla får uttrycka sina utvecklingsidéer och delta i gemensamma frågor, till exempel val av arbetskläder, säger Kati Pokela.

Personalomsättningen är också mycket låg i företaget och många har arbetat på företaget under hela dess historia, över 20 år.

Antti och Kati ser det som viktigt att Al-Men Oy:s anställda har goda arbetsförhållanden. Bolaget sysselsätter omkring 15 personer.

Funktionella helheter för kunderna

I sin verksamhet har Al-Men alltid betonat att det ska vara enkelt för kunderna att göra affärer med företaget. Kunderna får en vidareförädlad produkt flexibelt från ett och samma ställe. Kunderna har inte alltid tillräckliga uppgifter för att beställa bearbetade aluminiumprofiler. De har inte alltid just någon kunskap om tillverkningen av aluminiumprofiler alls. Det finns dock hjälp att få för detta också.

– I dessa situationer får vi snabbt och flexibelt förslag från Mäkeläs profildesign. På så sätt får vi kompetent hjälp för våra egna kunder att designa produkten, konstaterar Antti Pokela.

– Detta visar att vi verkligen planerar en profil enligt kundens behov. Även med små förändringar kan man förbättra produktens egenskaper eller underlätta dess montering, vilket i sin tur kan ge till och med större kostnadsbesparingar i serieproduktionen, fortsätter han.

– På motsvarande sätt kan vi erbjuda vår expertis om bearbetning till profildesignen och se om bearbetning av en viss profil överhuvudtaget är möjlig. Tillsammans hittar vi det bästa alternativet, säger Kati Pokela.

– På så sätt får vi en fungerande helhet för vår kund, tillägger Antti Pokela.

Med bearbetning kan man göra urtag, hål och gängor i aluminiumstycken enligt kundens önskemål. Styckena kan bearbetas i nästan vilken vinkel som helst med hög precision.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.