Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ansvar, Miljö, Nyheter, Okategoriserad

AluPure är ett miljövänligt aluminiumgöt med låga utsläpp

Allt flera av våra kunder håller kontroll över sina utsläpp och miljökonsekvenserna av sin produktion. Tack vare det nya miljömedvetna sättet att tänka har intresset för återvunnet aluminium också ökat. Vi på Mäkelä Alu har under flera år jobbat för att följa upp och minska utsläppen. Som en hållbar lösning kan vi erbjuda våra kunder AluPure-aluminiumgöt som smälts i vårt eget gjuteri och består av 100 % återvunnet aluminium.

 

Aluminiumgöt tillverkat på vår egen fabrik

Mäkelä Alu tillverkar sedan länge återvunnet aluminium, eftersom många av våra kunder vill ha en så liten primärprocent som möjligt eller uttryckligen vill använda vårt återvunna aluminium AluPure i sina aluminiumprofiler.

Genom att välja aluminiumprofiler tillverkade av återvunnet aluminiumgöt minskas slutproduktens koldioxidavtryck. Till exempel vår kund Solar Finland har sedan länge valt att använda hållbart tillverkade aluminiumprofiler i sin produktion.

 

Låga utsläpp, stor påverkan

AluPure orsakar mycket låga utsläpp; endast 2,01 tn CO2e/t. Koldioxidekvivalenter (CO2e) beskriver klimatpåverkan av växthusgaser som människan producerar. Den enhet (tn CO2e/t) som används vid granskningen anger hur många ton koldioxidekvivalenter som skapas när man producerar tusen kilo av den produkt som granskas. Som jämförelse är genomsnittet för primäraluminium producerat i Europa 6,7 tn CO2e/t. Utsläppskalkylen för en råvara baserar sig på standarder ISO 14025 och EN 15804:2012 + A2:2019.

– Siffrorna visar hur stor påverkan på klimat och miljö man kan göra genom att välja tillverkare av aluminiumprofiler. Genom att välja AluPure gör du ett bra val för miljön och klimatet, konstaterar EHSQ-chef Päivi Venesoja från Mäkelä Alu.

Nyligen berättade vi om vårt koldioxidavtryck och återvunnet aluminium i en annan artikel.

 

Varifrån kommer det återvunna aluminiumet?

Vi smälter process- och kvalitetsskrot från vår produktion samt från våra vidareförädlingsföretag och kunder i vårt eget gjuteri.

– Aluminiumskrotet smälts och gjuts på nytt i gjuteriet till en råvara för profilproduktion, till pressgöt. Vid smältningen säkerställer man genom andelen legeringsämnen att legeringen uppfyller specifikationen, tillägger Päivi Venesoja.

Miljövarudeklarationer och Svanenmärket

EPD (Environmental Product Declaration), dvs. miljövarudeklarationen har nyligen avslutat för både profiler tillverkade av återvunnet aluminium och primäraluminium inklusive ytbehandlingen.

– EPD är ett standardiserat och pålitligt sätt att presentera livscykelanalysen för en produkt eller tjänst. EPD är ett oberoende certifierat och registrerat dokument som ger öppen och jämförbar information om den miljöpåverkan som produkterna har under sin livscykel, berättar Päivi Venesoja.

AluPure har dessutom beviljats Svanenmärket. Ympäristömerkintä Suomi Oy har godkänt användningen av återvunnet aluminium från Mäkelä Alu Oy:s eget gjuteri i fönsterprofiler som säljs till Svanenmärkta objekt enligt kravet O25 i huskriterierna.

Svanenmärket är ett officiellt miljömärke som används i Norden för att berätta att den produkt eller tjänst som använder märket uppfyller de miljökriterier som fastställts för den.

Våra försäljare berättar gärna mer om AluPure så tveka inte att kontakta oss. På sidan Ansvar kan du läsa mer om våra miljöåtgärder.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.